Diensten

 • Modelleren
  •  Modelleren is het proces van het opzetten van dit 3D-model, inclusief het toevoegen van informatie over de verschillende elementen van het gebouw, zoals de  installaties, en bouwmaterialen. Dit model wordt gebruikt om het ontwerp van het gebouw te visualiseren en te communiceren met andere stakeholders, zoals aannemers, ingenieurs en beheerders. Het modelleren  kan ook helpen om beter inzicht te krijgen in de prestaties van het gebouw, bijvoorbeeld wat betreft energieverbruik en duurzaamheid.

 • Clashdetectie
  • Clashdetectie is een term die wordt gebruikt in de bouwsector om te verwijzen naar het proces van het detecteren van conflicten of botsingen tussen verschillende onderdelen van een bouwproject. Dit kan bijvoorbeeld zijn tussen verschillende disciplines, tussen de constructie van een gebouw en de installaties of tussen de bouw en staal. Clashdetectie kan worden uitgevoerd met behulp van computerprogramma’s die 3D-modellen van het bouwproject analyseren op zoek naar conflicten. Het doel van clashdetectie is om problemen te identificeren voordat ze optreden op de bouwplaats, wat kan helpen om vertragingen en extra kosten te voorkomen.

 • Standaardiseren
  • Het standaardiseren van het bim proces kan helpen om efficiënter en effectiever te werken in de bouwsector. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van de verschillende standaarden die beschikbaar zijn, zoals de NLRS (Nederlandse Leidraad voor Ruimtelijke Samenwerking), NLSFB (Nederlandse Standaard voor de Levering van Spoorweg- en Weginfrastructuren), ISO19650 (International Organization for Standardization), NAAKT (Nationaal Actieplan Aanbesteden en Contracteren voor de Toekomst), MADASTER (Materialen en Afval Databank voor de Structuur van de Europese Regio’s) en RVB (Rijksvastgoedbedrijf).

   Door gebruik te maken van deze standaarden kan het bim-proces worden gestandaardiseerd en kan de efficiëntie en effectiviteit van het werken in de bouwsector worden verbeterd. Het is belangrijk om deze standaarden te volgen om ervoor te zorgen dat bim-modellen consistent en accuraat zijn, zodat ze kunnen worden gebruikt om betere beslissingen te nemen en problemen op te lossen tijdens het project.
 
 • Families
  • Revit families zijn vooraf ontworpen objecten die je in je Revit-projecten kunt gebruiken. Dit kunnen onder meer ramen, deuren, meubels, verlichting, luchtroosters en andere bouw/installatie elementen zijn. Je kunt je eigen families maken of gebruikmaken van families die door Revit of andere bronnen worden aangeboden. Als je een familie in een project plaatst, kun je deze aanpassen aan de specifieke behoeften van je ontwerp, zoals het wijzigen van de grootte of het materiaal. Revit families zijn een belangrijk onderdeel van de Revit-software en kunnen je helpen om nauwkeurigere en gedetailleerdere gebouwmodellen te maken.

 • Automatiseren